Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στον απολαυστικό κόσμο της Novanta Sei. Ευχόμαστε να έχετε μία συναρπαστική διαδικτυακή εμπειρία! Η Novanta Sei δεσμεύεται να διατηρήσει σχέση εμπιστοσύνης με τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας.
Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού τόπου (http://novantasei.gr) (Ιστοσελίδα) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.
Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα. Η Novanta Sei δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να την χρησιμοποιούν εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Τα δικαιώματα επί του συνολικού περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, σχέδια, πληροφορίες, δεδομένα) της Ιστοσελίδας προστατεύονται κατά περίπτωση από Ελληνικούς ή διεθνείς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Novanta Sei ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική, μη κερδοσκοπική, χρήση.
Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της Novanta Sei ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες, συνιστούν δικαιώματα της Novanta Sei ή των τρίτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική/διανοητική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα της Novanta Sei και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, διάθεση, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά ή πώληση οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει αποκτηθεί από την ιστοσελίδα. Είναι δυνατή η προβολή και η ηλεκτρονική αντιγραφή, η λήψη και η εκτύπωση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση υλικών στην παρούσα ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της τροποποίησης, αναπαραγωγής, διανομής, αναδημοσίευσης, προβολής ή μετάδοσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
Οποιοδήποτε υλικό λάβετε, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του λογισμικού, των αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου, ανήκει σε εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Όταν κάνετε λήψη αυτών των υλικών, σας παρέχονται από εμάς με ανακλητή άδεια. Διατηρούμε πλήρη και ολοκληρωμένη κυριότητα στο λογισμικό και όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναδιανομή ή πώληση υλικού, ούτε η ανάδρομη τεχνική έρευνα, η αποσυναρμολόγηση ή διαφορετικά η μετατροπή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμου σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες της, β) όταν επισκέπτεται τις σελίδες της ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά της.

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση e-mail ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.

Δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου μπορεί επίσης να συλλεχθούν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, cookies, αναγνωριστικά διαφήμισης (advertising IDs), το είδος της συσκευής κ.τλ.

Επιπλέον, η Ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, τον τύπο της κινητής συσκευής, το μοναδικό ID της συσκευής, τη διεύθυνση IP της κινητής συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα.

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, ενδέχεται μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας) να καθοριστεί η τρέχουσα τοποθεσία σας, προκειμένου να ταυτοποιήσουμε την περιοχή που βρίσκεστε για την εμφάνιση σχετικών μηνυμάτων/δεδομένων/προσαρμοσμένων λειτουργιών.

Προσφέρεται, επίσης, η επιλογή αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) από την Ιστοσελίδα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη/χρήστη. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών για τρεις γενικούς λόγους: την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών/χρηστών της και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών τους σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της Ιστοσελίδας και την ενημέρωσή τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

NEWSLETTERS

Για την εγγραφή του επισκέπτη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της Ιστοσελίδας ζητούνται τα εξής στοιχεία: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το novantasei.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

COOKIES

Όπως στα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να αναγνωρίζουμε το χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Tα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες της Εταιρείας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ιστοσελίδα για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών, τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές γίνεται αποκλειστικά με κίνδυνο και ευθύνη των επισκεπτών. Ελέγξτε τον ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (URL) που παρέχεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να καθορίζετε εάν βρίσκεστε ακόμη σε αυτήν την ιστοσελίδα ή έχετε μετακινηθεί σε κάποια άλλη.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα ιστοσελίδα και τα υλικά της, οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του κειμένου, των γραφικών και των συνδέσμων, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε έγγραφη είτε υπονοούμενη. Στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για τον συγκεκριμένο σκοπό, της μη παραβίασης, της ελευθερίας προσβολής από κάποιον ιό και των εγγυήσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συναλλαγής και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης. Δεν παρουσιάζουμε ή εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα θα είναι διαρκείς και χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Δεν εγγυόμαστε τη χρήση υλικών στην παρούσα ιστοσελίδα όσον αφορά στην πληρότητα, ορθότητα, ακρίβεια, αρτιότητα, χρηστικότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία ή οτιδήποτε άλλο. Επιπροσθέτως, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εσείς οι ίδιοι (και όχι εμείς) καλύπτετε το συνολικό κόστος όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, επισκευών, ή διορθώσεων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεη η Novanta Sei για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, έκτακτη, υποδειγματική ή παρεπόμενη αποζημίωση, ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση – ακόμα κι αν η Novanta Sei έχει ενημερωθεί προγενέστερα για την πιθανότητα της εν λόγω αποζημίωσης, είτε στο πλαίσιο μιας αγωγής λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή άλλης περίπτωσης που επισύρει ευθύνη, όταν προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση των στοιχείων, υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών που διατίθενται από αυτή την Ιστοσελίδα. Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν παρά την οποιαδήποτε αναποτελεσματικότητα περιορισμένων ένδικων μέσων να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ανεξάρτητα δηλαδή από την έκβαση τυχόν εκκρεμούς δίκης. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στην διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, ή την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενη ή έκτακτη αποζημίωση, οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και να διατηρείτε αβλαβείς εμάς, τα στελέχη μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους μας, τους αντιπροσώπους, τους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές μας έναντι κάθε απώλειας, εξόδου, ζημιάς και κόστους, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών και δικαστικών εξόδων που απορρέουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό του διαδικτύου σας (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της αμελούς ή άδικης διεξαγωγής), εκ μέρους σας ή εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό διαδικτύου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και την εταιρεία, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.
Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε χρήστες που προέρχονται μόνο από την Ελλάδα. H Novanta Sei δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε τοποθεσίες διαφορετικές από την Ελλάδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τους Όρους Χρήσης, οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να επικοινωνούν με την Novanta Sei μέσω email: info@novantasei.gr